Annons, grafisk profil
Göteborg Stad

Uppgift: Jobba efter en grafisk profil med tydliga ramar, i detta fallet Göteborg Stads. Basera innehållet på valfritt event från det officiella kalendariumet som ligger ute på goteborg.se

Syfte: Lära sig att utgå från mallar som redan är satta av avsändaren. Jobba med rutnätsystemet i InDesign samt stycke- och teckenformatering.

Mål: Få ut en färdig annons baserad på en redan bestämd grafisk profil. Att behärska metoder som att sätta text efter angivna typsnitt och teckenstorlekar, samt val av färg ihop med tillhörande bildmaterial och element, var något som prövades i denna uppgift.

© All rights reserved Angelica Sorbell