Inredningsuppslag
Magasin

Uppgift: Fiktivt uppdrag där jag, med fokus på typografi och dess tekniska krav, fick ta fram ett uppslag med valfritt tema. Att kunna öka läsbarheten och hjälpa läsaren genom uppslaget.

Text lånat från tidningen Nya Rum
Bilder lånat från Pinterest/Google

Syfte: Syftet är att jag ska kunna jobba tryggare i InDesign och med verktyg som styckesformat, teckenformat, kerning,  grundmallar, grids och justeringar för ord och tecken. 

Mål: Att kunna skapa en enhetlig layout med fokus på tekniska krav för att locka till läsning samt underlätta för läsaren att hitta i texten. Att kunna ha en balans mellan olika element utan att det blir rörigt för ögat eller svårare att tyda det man ser. 

© All rights reserved Angelica Sorbell