Finalplats i Sammanslaget 2022
Björkå Frihet - Det är modemedvetet
att gå i någon annans skor

Uppgift: Ett skarpt uppdrag till Sammanslaget 2022 där fem utbildningar från Yrgo slogs ihop till 17 grupper med totalt 115 elever. Björkå Frihet vill inte längre kopplas samman med fd Emmaus-rörelsen. De vill bli egna i konsumenternas ögon och bli igenkända för det solidariska arbete de själva står för idag.

Se vår presentation här.

Syfte: Hur bevarar vi kundens varumärke i en kampanj som ska väcka uppmärksam och få civila att öppna upp ögonen upp ögonen för Björkå Frihet? Syftet är att vi elever, i våra roller som våra utbildningar ger oss, ska få arbeta ihop likt branschen. I ett klimat där vi endast har en brief från kund att förhålla oss till och där vi själva ska sätta koncept från idé till slutprodukt.

Mål: Målet är att förstå branschen och dess roller bättre, att få en överblick hur processen kan se ut från idé till slutprodukt. Men också hur man tillsammans i en utlottad grupp ska kunna möta kundens efterfrågan och samtidigt bevara varumärket och deras värdeord. Vinsten i tävlingen är att kampanjen, eller delar av kampanjen, ska gå live.

© All rights reserved Angelica Sorbell