Stickers

Uppgift: Ta fram valfri design för stickers i storlek 10×10 cm. Välj mellan guld, silver eller transparanta detaljer och valfri form.  

Syfte: Att lära sig att jobba tekniskt med olika trycktekniker. Hur får man vissa detaljer, eller hela motivet att tryckas ut i önskad effekt. 

Mål: Bilden nedan visar en vit ram runt plattan med en rosa-blå gradient. Den vita ytan ligger mot ett vitt papper, vid placering mot annan yta blir ramen transparant och endast ytan med färg syns.

© All rights reserved Angelica Sorbell