Variabeldata
Svenska Turistbuss-företagen

Variabeldata
Svenska Turistbuss-företagen

Uppgift: Samarbeta med Turist- och resekonsults-utbildningen för att ta fram en variabel tablettask i marknadsföringssyfte till en bussmässa som ägde rum i Mars 2022. Jag och min grupp bestämde oss för att ta fram en hel buss med flera tablettaskar inuti, istället för att bara jobba med en ask. 

Syfte: Uppdraget som grafisk designer var att ta fram en passande idé och designa åt kunden, samt göra den anpassningsbar och flexibel att justera rent tekniskt. Bussen är framtagen i Illustrator och variabeldatan i Excel och InDesign. De olika grupperna fick ta fram sin egen design och tillsammans röstade vi fram ett förslag som skulle representera Svenska Turistbussföretagen på mässan.

Mål: Mitt förslag är ett av tre som trycktes och fylldes med godis för att delas ut till olika företag och besökare på mässan. Detta var ett uppdrag som vi fick med kort varsel och som också skulle bli klar inom en vecka. Kunden är väldigt nöjd och recension kommer inom kort!

Min ask är ett av tre förslag som fick delas ut på bussmässan. Locket lyfts enkelt upp, se bild åt höger
Inre stansmall med information om Svenska Turistbussföretagen. Infoboxen hamnar undertill då väggarna fälls upp
Första prototypen! Ryggarna på ask-sätena är variabel med olika hälsningar
Första prototypen! Sju askar får plats i den större asken, vilket skapar möjligheten att använda asken som Give Away eller låta pryda konferensbordet alternativt skrivbordet
Yttre stansmallen för locket där också logotypen i det bakre fönstret är variabel och anpassningsbar
Varje tablettask är variabel där innehållet på ryggstolarna går att byta ut. Framsidan av stolarna visar ett säte som marknadsför mässan "Buss- och resemarknad" som hålls i Jönköping till hösten 2022

© All rights reserved Angelica Sorbell